ONS LEVEND LABO

exploreert de vraag: “Hoe kunnen we met moed, zorg en bewustzijn naar een nieuw paradigma van werken, leren en beheren overstappen, en ondertussen een meer rechtvaardige economie creëren?”

We staan voor één van de grootste socio-ecologische transities in de menselijke geschiedenis

Het is tijd om ons begrip van de wereld en hoe we onszelf erin organiseren, herdenken.

“De significante problemen waarmee we geconfronteerd worden, kunnen niet op hetzelfde denkniveau opgelost worden als toen we ze creëerden.”

Albert Einstein

PercoLAB

Onze werkhypothese is VOOR VERANDERING

Wees in de praktijken van gezond samenwerken

Om regeneratieve organisaties te ontwikkelen

En systemische verandering te co-creëren

Ons experiment

Percolab als een levend labo

We gebruiken onze organisatie als een laboruimte om bewust praktijken, methodes en modellen voor systemische verandering te prototypen.

Praktijken voor transformationele samenwerking

Participatieve beheerkaders en organisatiesystemen

Op commons gebaseerde businessmodellen

Percolab als een bedrijf

We bouwen ons bedrijf door de commons te bouwen: de lessen van ons labo delen via diensten en systemische initiatieven voor verandering lanceren.

Trainingen en programma’s om leiderschap voor verandering te ontwikkelen
Organisationele innovatiediensten
Gecocreëerde ondernemersprojecten

Lessen van ons labo

Samen kunnen we moedige paden vooruit genereren en collectieve capaciteit bouwen om transformatieve verandering te navigeren.